Тук е публикуван списък с направените изменения по всички гейм сървъри собственост на emoto2.com сайта. При въпроси или някакви предложения около измененията не се колебайте да пуснете тема във форума ни.

Дата: 07.03.2018
Сложен е лимит на сървърните заявки във всички работещи сървъри.
Фиксиран е fps-ът на играчите с цел по-добра игра и по-нисък лаг/пинг във всички работещи сървъри.

Дата: 05.03.2018
Оправена е грешка която понякога излиза в сървърната конзола на War Craft 3 © сървъра.
Променено е количеството кръв на 100, след използване на warden ултимейта в Knife + War Craft 3 + Respawn и 
Deathmatch + War Craft 3 сървърите.
Променено е количеството XP което се получава при убиване на противник на някой левели в Knife + War Craft 3 + Respawn сървъра.

Дата: 01.03.2018
Оправен е малък бъг със звук който не можеше да се изтегли от играчите в Gun Game сървъра.
Оправена е грешка която
 понякога излиза в сървърната конзола на War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.
Променено е количеството кръв на 100, след използване на warden ултимейта в War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.

Дата: 28.02.2018
Добавен е парашут в 
Dust2 V.I.P сървъра.

Дата: 18.02.2018
Ъпдейтната е сървърната версия до 1406 в 
Deathmatch + War Craft 3, War Craft 3 ©, War Craft 3 + Brutal Respawn, Knife + War Craft 3 + Respawn и Gun Game сървърите.
Ъпдейтната е game версията във Deathmatch + War Craft 3, War Craft 3 ©, War Craft 3 + Brutal RespawnKnife + War Craft 3 + Respawn и Gun Game сървърите.
Ъпдейтнат е 47 и 48 протокол в Deathmatch + War Craft 3, War Craft 3 ©War Craft 3 + Brutal Respawn, Knife + War Craft 3 + Respawn и Gun Game сървърите.
Направена е огромна оптимизация на Deathmatch + War Craft 3 сървъра за максимално висок fps.
Направена е минимална оптимизация на War Craft 3 ©, War Craft 3 + Brutal RespawnKnife + War Craft 3 + Respawn и Gun Game сървърите.
Направени са доста промени/изменения в Deathmatch + War Craft 3 сървъра.
Направени са леки промени/изменения в War Craft 3 ©, War Craft 3 + Brutal RespawnKnife + War Craft 3 + Respawn и Gun Game сървърите.
Блокирани са командите hud_fastswitch и hud_centerid в Deathmatch + War Craft 3, War Craft 3 ©War Craft 3 + Brutal Respawn и Knife + War Craft 3 + Respawn сървърите.
Блокирана е командата hud_fastswitch в Gun Game сървъра.
Оправен е бъг при орк расата в Deathmatch + War Craft 3 и War Craft 3 + Brutal Respawn сървърите.
Оправен е малък бъг който непозволява хвърлянето на парите в Deathmatch + War Craft 3 сървъра.
Оправено е крашването на Deathmatch + War Craft 3 и War Craft 3 + Brutal Respawn сървърите, което беше от самия код.

Дата: 16.02.2018
Ъпдейтната е сървърната версия до 1406 
в Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines, Deathmatch Dust2 и Deathmatch + Sentry Guns сървърите.
Ъпдейтната е game версията във Classic, Dust2 ®Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + JetpackZombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines, Deathmatch Dust2 и Deathmatch + Sentry Guns сървърите.
Ъпдейтнат е 47 и 48 протокол в ClassicDust2 ®Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + JetpackZombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines, Deathmatch Dust2 и Deathmatch + Sentry Guns сървърите.
Направена е минимална оптимизация на ClassicDust2 ®Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + JetpackZombie Plague ® + 50 Levels и Zombie Biohazard + Lasermines сървърите.
Направена е огромна оптимизация в Deathmatch Dust2 и Deathmatch + Sentry Guns сървърите за максимално висок fps на сървъра.
Направени са леки промени/изменения в ClassicZombie Plague © + JetpackZombie Plague ® + 50 Levels и Zombie Biohazard + Lasermines сървърите.
Направени са доста промени/изменения в Deathmatch Dust2 и Deathmatch + Sentry Guns сървърите.
Оправен е малък бъг със запазените слотове в ClassicDust2 ® и Dust2 V.I.P сървърите.
Блокирана е командата hud_fastswitch в ClassicDust2 ®Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + JetpackZombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines, Deathmatch Dust2 и Deathmatch + Sentry Guns сървърите.
Защитени са всички квар стойности в Dust2 ® и Dust2 V.I.P сървърите.

Дата: 11.02.2018
Пуснат е Knife + War Craft 3 + Respawn сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27027.
Направена е лека оптимизация на War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.

Дата: 09.02.2018
Ъпдейтната е сървърната версия до 1398 във всички работещи сървъри.
Направена е огромна оптимизация във 
всички работещи сървъри благодарение на новата сървърна версия (1398).
Направена е допълнителна оптимизация в Deathmatch Dust2, Deathmatch + Sentry Guns, Deathmatch + War Craft 3 и Gun Game сървърите за максимално висок fps на сървъра.

Дата: 08.02.2018
Ъпдейтната е anti cheat системата в Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.P, Deathmatch Dust2, Deathmatch + Sentry Guns, Deathmatch + War Craft 3, War Craft 3 ©, War Craft 3 + Brutal Respawn и Gun Game сървърите.

Дата: 04.02.2018
Премахната е шапката за админи в Zombie Biohazard + Lasermines и Deathmatch + War Craft 3 сървърите.
Пуснат е Gun Game сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27029.

Дата: 03.02.2018
Оправен е малък бъг свързан със убиването/рундовете в War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.

Дата: 01.02.2018

Защитени са всички работещи сървъри от нов вид флууд атака (2018).
Оправен е бъг с командата /server при steam counter-strike във всички работещи сървъри.
Направена е лека оптимизация на всички работещи сървъри.

Дата: 31.01.2018
Ъпдейтната е anti cheat системата в Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.P, Deathmatch Dust2, Deathmatch + Sentry Guns, Deathmatch + War Craft 3, War Craft 3 © и War Craft 3 + Brutal Respawn сървърите.
Оправен е бъг при убиването на играчи от губещия отбор в Dust2 ® сървъра.
Оправен е бъг със звука на jetpack-а в 
Zombie Plague © + Jetpack сървърът.
Добавена е шапка за админи 
в Zombie Biohazard + Lasermines сървърът.
Добавени са кръв, броня, пари и гранати като екстри за вип играчите в 
Deathmatch + War Craft 3 сървърът.
Направена е голяма оптимизация в 
Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels и Zombie Biohazard + Lasermines за максимално висок fps на сървърите.
Заключени са някой клиентски команди в 
Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels и Zombie Biohazard + Lasermines сървърите.
Премахнати са бонус парите при убийство в 
Deathmatch + War Craft 3 сървъра.

Дата: 30.01.2018
Променена е максималната скорост във 
всички работещи сървъри.
Ъпдейтната е game версията във 
Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines, War Craft 3 © и War Craft 3 + Brutal Respawn сървърите.
Оправено е слушането през микрофона според отборите в 
Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines и War Craft 3 © сървърите.
Премахнати са излишни файлове от папките на сървърите 
Deathmatch Dust2, Deathmatch + Sentry Guns и Deathmatch + War Craft 3.
Добавен е ефект и звук на убитият играч в 
Deathmatch Dust2 сървъра.

Дата: 29.01.2018
Ъпдейтната е game версията във Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines, War Craft 3 © и War Craft 3 + Brutal Respawn сървърите.
Направена е голяма оптимизация в War Craft 3 + Brutal Respawn за максимално висок fps на сървъра.
Премахната е CSDM поддръжката в 
War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.
Премахнато е излишно чат съобщение в 
War Craft 3 © сървъра.
Премахнато е нощното виждане което се дава автоматично в 
Deathmatch Dust2, Deathmatch + Sentry Guns и Deathmatch + War Craft 3 сървърите.

Дата: 28.01.2018
Ъпдейтнат е 47 и 48 протокол
 във всички работещи сървъри.
Ъпдейтната е game версията във Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.P, Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels, Zombie Biohazard + Lasermines, War Craft 3 © и War Craft 3 + Brutal Respawn сървърите.
Оправен е малък dmg бъг с HE гранатата в 
Classic, Dust2 ®, Dust2 V.I.PDeathmatch Dust2, Deathmatch + Sentry Guns, Deathmatch + War Craft 3, War Craft 3 © и War Craft 3 + Brutal Respawn сървърите.
Оправени са всички бъгове със C4 бомбата в 
War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.
Направена е голяма оптимизация в Classic, Dust2 ® и Dust2 V.I.P за максимално висок fps (~1000) на сървърите.
Добавена е CSDM поддръжка в War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.

Дата: 27.01.2018
Ъпдейтната е сървърната версия до 1383 във всички 
работещи сървъри.
Оправено е съобщение в конзолата при банване във 
всички работещи сървъри.
Променен е максималния брой играчи в 
Classic сървъра от 64 на 32 играча.
Променено е името на сървъра 
War Craft 3 + Respawn на War Craft 3 + Brutal Respawn ☆.
Премахнат е mp_c4timer кварът от War Craft 3 + Brutal Respawn сървъра.

Дата: 26.01.2018
Пуснат е War Craft 3 + Respawn сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27026.

Дата: 25.01.2018
Пуснат е War Craft 3 © сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27025.

Дата: 24.01.2018
Пуснат е Deathmatch + War Craft 3 сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27024.
Премахната е картата de_torn в Deathmatch + War Craft 3 сървъра.
Добавена е картата fy_snow в Deathmatch + War Craft 3 сървъра.

Дата: 23.01.2018
Пуснат е Zombie Biohazard + Lasermines сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27020.
Пуснат е Deathmatch Dust2 сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27022.
Пуснат е Deathmatch + Sentry Guns сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27023.
Оправен е бъг с 
zm_snow_S1H.wad файлът в Zombie Plague © + Jetpack, Zombie Plague ® + 50 Levels и Zombie Biohazard + Lasermines сървърите.

Дата: 22.01.2018
Пуснат е Zombie Plague © + Jetpack сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27018.
Пуснат е Zombie Plague ® + 50 Levels сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27019.

Дата: 21.01.2018
Пуснат е Classic сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27015.
Пуснат е Dust2 ® сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27016.
Пуснат е Dust2 V.I.P сървърът със айпи адрес 79.124.60.26:27017.